Om SMART

SMART Recovery er et verdensomspændende netværk af frivilligdrevne selvhjælpsgrupper, der har til formål at støtte enkeltpersoner i at opnå uafhængighed fra vanedannende adfærd.

SMART står for Self Management And Recovery Training. Self management betyder Selvforvaltning og Recovery kan karakteriseres som en forandringsproces, hvor individer forbedrer deres sundhed og velvære, lever et selvstændigt liv og stræber efter at nå deres fulde potentiale.

SMART Recovery selvhjælpsgrupper tilbyder gruppeforløb over hele landet for mennesker, der har eller har haft en dårlig vane og ønsker hjælp, støtte og inspiration til at håndtere deres afhængighed.

Grupperne ledes af frivillige facilitatorer, der alle har bestået den formelle uddannelse udbudt af SMART Recovery.

 

VORES TILGANG:

  • er sekulær og videnskabeligt baseret, og benytter sig af motiverende, adfærdsmæssige og kognitive metoder.
  • underviser i selvtillid, øget indflydelse i eget liv og gør deltagerne i stand til at træffe bedre valg.
  • tilbyder ugentlige, støttende møder, som er lærerige og fokuseret på åbne samtaler, brainstorms og diskussioner mellem deltagerne.
  • understøtter brugen af ordineret medicin, psykologisk og psykiatrisk behandling, samt kommunal misbrugsbehandling.
  • kan bruges til at håndtere enhver form for vanedannende adfærd, hvad enten der er tale om rusmidler såsom alkohol og narkotika, eller aktiviteter såsom spil, sex, spisning, træning, shopping, selvskade m.v.
  • videreudvikles løbende i takt med, at de videnskabelige metoder angående afhængighedshåndtering udvikles.

 

SMART RECOVERY’s 4-PUNKTSPROGRAM

SMART Recovery’s tilgang, viden og værktøjer er samlet i et 4-punktsprogram, der hjælper deltagerne med at beslutte om de har et problem, opbygger deres motivation for forandring og tilbyder en række gennemprøvede værktøjer og teknikker til recovery.

 

  1. Opbygning og vedligeholdelse af motivation
  2. Håndtering af trang
  3. Håndtering af tanker, følelser og adfærd
  4. At leve et afbalanceret liv

 

Du kan lære meget mere om 4-punktprogrammet under punktet Sådan virker det

 

HVEM, HVAD OG HVOR LÆNGE?

SMART Recovery’s selvhjælpsgrupper er opdelt i hhv. “åbne” og “lukkede” grupper. De åbne grupper er åbne for alle. De eneste kriterier for deltagelse er, at man ikke forstyrrer mødet og at man er i stand til at deltage aktivt (ved at lytte og/eller tale) i gruppens samtaler om afholdenhed. De lukkede grupper er lukkede på forskellige måder og af forskellige årsager. Det kan være at man skal være indskrevet i en bestemt institution for at deltage eller at man skal have været afholdende i et stykke tid. Der er eksempelvis også grupper kun for kvinder. Læs mere ved hvert enkelt lukkede møde i oversigten.

SMART Recovery’s selvhjælpsgrupper vil ikke være i stand til at hjælpe med alle slags problemer, og deltagerne opfordres derfor til at søge professionel hjælp, når det er nødvendigt. Også i dette henseende kan gruppen være en god støtte til at finde ud af, hvordan man vil gribe sine problemer an og hvor man kan henvende sig henne.

Det er muligt at komme i SMART, så længe man ønsker det. Mange mennesker oplever, at det at fortsætte i SMART efter de har opnået frihed fra den dårlige vane de søgte uafhængighed fra, hjælper dem til at undgå tilbagefald. Nogle bliver facilitatorer og opretter nye møder. Andre fortsætter blot med at deltage i møderne og dele deres erfaringer med andre.