Facilitator

Facere Esbjerg skåret

Vil du være SMART-facilitator?

Som SMART-facilitator bliver du en del af et verdensomspændende netværk af frivillige, som alle kan se og opleve virkningen og effekten af SMART Recovery selvhjælpsgrupper.

Selvom vejen ud af et misbrug er den enkeltes valg og ansvar, kan du som SMART-facilitator være med til at støtte, hjælpe og gøre en forskel

I Danmark kan du blive facilitator ved at deltage på et SMART-facilitatorkursus. På kurset får du den grundlæggende viden, der er nødvendig for at kunne afholde et SMART Recovery møde. Kurset indeholder både teoretiske og praktiske øvelser, som afprøves sammen med de andre kursister.

Færdigheder og viden tilegnes bedst ude i virkeligheden. Efter endt kursus anbefaler vi således, at nyuddannede SMART-facilitatorer bliver føl hos en anden facilitator og på den måde bliver med-facilitator i en periode inden man opstarter sit eget møde.

Det er også en god idé at være to nyuddannede, der opstarter et møde sammen, da det kan være både rart og gavnligt at have en at støtte sig til.

Du kan se, hvornår det næste kursus finder sted og tilmelde dig her.

Enhver der afholder et møde beskrevet som SMART Recovery, eller ved hjælp af SMART Recovery’s materialer skal gennemføre facilitatorkurset.

Hvad kræver det?

At være SMART-facilitator kræver først og fremmest tid, lyst og tilstrækkeligt stabile livsomstændigheder. Selvom det ikke er alverden at afse nogle timer om ugen til at afholde møde, så er det vigtigt at være indstillet på at være vedholdende – især, hvis man opstarter et nyt møde, hvor der ikke i forvejen er deltagere.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed at have kendskab til afhængighed. Det kan være fra dit eget liv enten som bruger eller pårørende, eller det kan være fra dit professionelle liv, hvor dit arbejde eller uddannelse har givet dig indblik i recovery. Uanset hvad, så er det vigtigste, at du har mod på at få kendskab til det at have en dårlig vane og kæmpe med at blive fri af afhængighed.

For at finde ud af om det er noget for dig, kan du:

  • Deltage i nogle SMART-møder inden du tilmelder dig facilitatorkurset.
  • Hvis du i forvejen er deltager på et SMART-møde, så prøv kræfter med at lave et værktøj på tavlen eller stå for check-ud runden og oplev hvordan det er at have facilitatorrollen.
  • Gennemfør facilitatorkurset. Det er ikke et krav, at man skal opstarte et møde eller blive med-facilitator efter endt uddannelse. Efter kurset kan du gå i tænkeboks og vende tilbage en anden gang når du har besluttet dig.

Hvad forventes der af en SMART-facilitator?

Selvom det at være SMART-facilitator er et frivilligt arbejde så skal facilitatorer være opmærksomme på, at de er repræsentanter for SMART Recovery. SMART Recovery’s ry og fremtidige succes afhænger af SMART-facilitatorerne, som skal:

  • Overholde facilitator-adfærdskodekset.
  • Registrere møderne hos SMART Recovery Danmark.
  • Afholde møderne i henhold til SMART Recovery’s mødestruktur.
  • Være tro mod SMART Recovery’s  koncept og værktøjer.
  • Bekendtgøre mødets retningslinjer ved hvert møde.

 

Har du spørgsmål vedrørende muligheden for at blive facilitator, så tøv ikke med at kontakte os. Du finder de relevante oplysninger under menupunktet Kontakt

Alle der fuldfører uddannelsen, vil modtage et certifikat for færdiggørelse.

 

Jeg ville give SMART videre til andre

Jeg blev facilitator, fordi jeg ville vide mere om SMART! Jeg ville vide, hvordan jeg kunne hjælpe andre til at hjælpe sig selv. At starte til SMART var det bedste jeg havde gjort for mig selv i meget lang tid, så hvis jeg kunne give til andre hvad jeg havde fået kunne det være fantastisk. Jeg overtog et møde med en anden ude på Amager. Den lille fugl (mig) var fløjet fra reden og det var nu ham og jeg, der skulle facilitere de efterfølgende møder, jeg var spændt og stolt over at blive betroet den tillid at kunne være der for andre ligesom andre havde været der for mig.

Hver gang jeg har faciliteret et SMART-møde tager jeg hjem med en god fornemmelse i maven, fordi jeg ved at mindst en af mine deltagere har det bedre og det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke jeg var der. Jeg holder meget af at høre andres historier og erfaringer. Det hjælper også mig på min rejse. Vi har ikke nødvendigvis de samme problemer, men følelserne er de samme, det er rart, at vi ikke er alene. Ved et SMART-møde er der ikke noget rigtigt eller forkert, der er plads til alle og vi udviser alle en stor respekt for hinanden og alt, hvad vi hver især har med.

Det giver mig en stor tilfredsstillelse at være der for andre, at give dem ro og plads til at sige højt hvordan de har det, hvor de er på deres rejse og hvor de vil hen.