maj 27

Stiftende generalforsamling i lokalforening Gladsaxe/Lyngby

Der vil mandag d.15.juni afholdes stiftende generalforsamling for en lokalforening af SMART Recovery Danmark for Gladsaxe og Lyngby.

Som udgangspunkt er planen et fysisk møde med forplejning og der er afsat tid til hygge, idet vi nok alle trænger til lidt af den slags i disse tider. Der er dog en risiko for, at vi bliver for mange til at kunne gøre det forsvarligt, eller at kravene til forsamlinger m.v. ændres.

Vi beder jer derfor melde om I vil deltage, så vi på forhånd ved hvor mange vi kan forvente og så I kan kontaktes hvis det bliver nødvendigt at skifte til et online format.

Hvor: Gladsaxe Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg

Hvornår: Mandag d.15.juni kl.17:00-18:30.

Tilmelding: Pr. e-mail til smartrecovery.dk@gmail.com, eller på tlf. 22386656

Vi glæder os til at se dig. Kom og giv din stemme med

maj 27

Midler fra Velliv Fonden

Så har SMART Recovery DK været så heldige at få bevilget midler fra Velliv fonden.

Som alle nok er klar over, har COVID-19 gjort det umuligt, at afholde SMART møder og selv om vi har fået afhjulpet dette ved at etablere online møder, så er det stadigvæk ikke muligt at afholde facilitator kurser og uddanne nye facilitatorer.

Dette betyder B.la. at projekt “Stoffrie fællesskaber i hele Danmark”, har ramt et kritisk punkt, hvor det for nuværende er svært at komme videre, da målsætningen er at uddanne 28 nye facilitatorer udover opstart af 3 frivillige SMART lokalforeninger, fordelt på 3 regioner i projektperioden.

SRDK har taget udfordringen op og har søgt midler til udvikling af en digital/online uddannelse. Vi har været så heldige at modtage 39.972 kr. fra Velliv foreningen. Velliv foreningen har afsat 10 mill. Kr. i en akutpulje for at støtte frivillige foreninger, mental sundhed og velgørenhedsformål påvirket af corona krisen.

De tildelte midler skal gå til oversættelse af kursusmateriale i tæt samarbejde med SMART Recovery International, for at trække på det materiale og de erfaringer, der allerede findes derude og udveksle erfaringer med de andre internationale facilitator training teams. B.la. SMART US, SMART UK og SMART AU, der alle har nogle gode online løsninger til uddannelser i SMART regi, har alle åbnet deres døre for os og inviteret os ind i deres online fællesskaber.

Det betyder at bestyrelsesmedlem, Ditlev Andersen og Landskoordinator og projektleder Jan Frederiksen, er blevet bevilget midler til at etablere og udvikle en online løsning for facilitator uddannelserne fremadrettet, samt at gøre reklame for disse på de sociale medier.

I bedste SMART Recovery ånd, har vi grebet bolden og har taget udfordringen op med intentionen om at komme stærkere ud af dette. Når Covid-19 dønningerne har lagt sig er det et nyt og stærkere SRDK der rejser sig. Et SRDK der har muligheden for at komme bredere ud og nu kan nå ud til folk der ellers ikke havde muligheden for at komme til SMART møde, eller tage på facilitator kursus, enten pga. social isolation eller geografisk beliggenhed.

SMART Recovery Danmark siger tusind tak til Velliv fonden for håndsrækningen i en krisesituation hvor det virkelig gælder og glæder sig til at kunne præsentere jer for det endelige resultat i forhåbentlig nær fremtid.

https://www.vellivforeningen.dk/

apr 15

Generalforsamling i SRDK 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SMART Recovery Danmark

Så er det igen blevet tid til at afholde ordinær generalforsamling i SRDK. VI har valgt at holde fast i den besluttede dato og afholde forsamlingen online via mødeplatformen Zoom. Vi håber at se jer trods den noget anderledes situation.

Tid og sted:
Onsdag den 29. april kl. 18-20 på Zoom (se detaljer nedenfor)

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Formandens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2019
– valg af intern revisor

5.Behandling af eventuelt indkomne forslag

6.Bestyrelsens oplæg til aktiviteter for 2020

7.Fremlæggelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Bendt (genvalg), Næstformand: Joakim (genvalg), Kasserer: Nicolaj (valgt for 2 år) Bestyrelsesmedlemmer: Trine (genvalg), Marianne (valgt for 2 år), Jan (udtræder), Line (nyopstiller), Ditlev (nyopstiller).

9.Eventuelt

 

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til formanden med forslagsstillernes navn og underskrift senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan gøres på mail til Bendt.s.hansen@gmail.com

 

Praktisk:

Tilmelding senest fredag den 24/4 til nanna.smartrecovery@gmail.com. Da mødet pga. covid-19 foregår online via mødeplatformen Zoom er tilmelding obligatorisk. Ved tilmelding oplyses information om hvordan mødet tilgås samt vejledning til brug af Zoom.

Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen via mobilepay for kr. 150,-

 

Vi glæder os til at se jer!
På vegne af formanden og den øvrige bestyrelse,
Landssekretær
Nanna Schmidt

apr 04

SMART Recovery går Online

På grund af nedlukningen af Danmark har SMART Recovery Danmark åbnet en række online-møder, så mennesker, der kæmper med afhængighed af rusmidler og anden skadelig adfærd fortsat kan få hjælp og støtte blandt ligesindede.

Møderne er som sædvanlig faciliteret af uddannede og erfarne SMART-facilitatorer.

Fordi møderne nu er online er alle velkomne til at deltage. Så uanset om du sidder i Danmark eller et andet sted i verden og har brug for at tale med andre om dine udfordringer, så duk op.

Det er ikke nødvendigt at have forudgående erfaring med SMART-modellen. Alle kan være med!

Vejledning til deltagelse i online -møde

Liste over online-møder og ID-numre til Zoom

 

mar 16

Info vedr. COVID-19

SMART Recovery Danmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til begrænsning af smitte med Coronavirus/covid-19.

Alle almindelige SMART-møder er derfor aflyst fra og med 13/3 og indtil andet annonceres.

I SMART Recovery Danmark er vi klar over, at situationen kan være ekstra belastende, hvis man i forvejen befinder sig i en svær livssituation.

Vi har derfor omlagt en del af vores møder til online-møder. Ønsker du at deltage i et SMART-møde kan du finde yderligere information her .

Er du SMART-facilitator og har du lyst til at facilitere et online-møde kan du læse mere om mulighederne her.

Man er fortsat velkommen til at kontakte Landskoordinator Jan Frederiksen på mobil: 22 38 66 56 for nærmere information.

 

 

Vi henviser i øvrigt til den amerikanske hjemmeside, hvorfra man kan finde engelsksprogede online-møder og chatfora https://www.smartrecovery.org/community/

Der er også engelsksprogede videoer om metoder og værktøjer på SMART Recovery’s YouTube kanal. https://www.youtube.com/user/smartrecovery

 

Vi håber på jeres forståelse og håber at I alle passer godt på hinanden.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

SMART Recovery Danmark

feb 25

SRDK får nye midler fra Socialstyrelsen

Vi har ikke fået blomster, men vi har fået puljemidler, jubiiii.
Det betyder blandt andet, at bestyrelsen er i fuld gang med at etablere nye samarbejder, der vil resultere i nye møder i flere byer rundt om i landet.

Bestyrelsen i SRDK udarbejdede i efteråret en ansøgning om fondsmidler og fik i januar måned besked om, at vi var heldige at få knap halvdelen af det ansøgte beløb bevilliget fra Socialstyrelsen.

For at give projektet luft under vingerne er Jan Frederiksen gået ud af bestyrelsen og er i stedet blevet ansat som landskoordinator på deltid og har til opgave at få udbredt og forankret SMART i Danmark i endnu større grad.

Han har allerede gang i arbejdet, og senest har han/vi afholdt lovende møder om konkrete samarbejder i Svendborg, Slagelse og Gladsaxe kommuner og med Novavi-ambulatorierne. Vi vil løbende komme med flere nyheder, når resultaterne snart begynder at vise sig.

Vi vil ud til fagfolk og fortælle om SMART
Ud over det fysiske arbejde med at kontakte mulige partnere og indgå nye samarbejdsaftaler, så vi kan få etableret SMART-møder til gavn for en masse mennesker, vil vi i projektperioden også arbejde på andre fronter. For eksempel vil vi udbrede kendskabet til SMART på relevante konferencer som KLs og KABSs rusmiddelkonferencer i løbet af de næste par år. Arbejdet med at tage kontakt til de relevante kontaktpersoner på konferencerne går snart i gang.

feb 24

Næste facilitatormøde

Sjælland

Næste facilitatormøde er i København søndag den 7. juni 2020 kl. 16.00 – 19.00

Foreningshuset Sundholm 8

Sundholmsvej 8, 2300 S

Mødet er for alle der enten er eller kunne tænke sig at blive uddannet SMART-facilitator. Kig forbi og møde de andre, del erfaringer, træn værktøjer, få sparring på udfordringer i SMART-grupperne.

Du kan bare møde op, men du er også velkommen til at give besked om deltagelse til nanna.smartrecovery@gmail.com

jul 03

Aktuelle aflysninger og ferie

På denne side finder du aktuelle aflysninger. Måske er der ferie, helligdage eller sygdom. Vi ønsker ikke at nogen går forgæves, så på listen nedenfor kan du se om der er ændringer i mødeplanen.

Pause: Pårørendemøde Kolding tirsdag 17.30-19.00 holder pause indtil andet annonceres.
Pause: SMART-møde København Vesterbro Dybbølsgade torsdag kl. 16:30 holder pause indtil andet annonceres

 

maj 22

Generalforsamling i SRDK 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling!

Tid og sted:
Onsdag den 22. maj kl. 17-19 (ankomst fra 16.30)
Sifs Plads 1, 2100 København Ø

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
– valg af intern revisor
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Bestyrelsens oplæg til aktiviteter for 2019
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til formanden med forslagsstillernes navn og underskrift senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan gøres på mail til Bendt.s.hansen@gmail.com

Praktisk:
Der vil være kaffe, te og en lille forfriskning til mødet.
Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen kontant eller via mobilepay for kr. 150,-

Tilmelding senest fredag den 17/5 til nanna.smartrecovery@gmail.com (tilmelding er ikke obligatorisk)

Vi glæder os til at se jer!
På vegne af formanden og den øvrige bestyrelse,
Landssekretær
Nanna Schmidt

sep 01

Bliv facilitator i 2018!

 

Tilmeld dig et af efterårets facilitatorkurser og opstart din egen gruppe. Kurserne henvender sig til tidligere brugere, professionelle og pårørende samt alle der ønsker at arbejde frivilligt med at hjælpe mennesker til et liv uden rusmiddelproblemer.

Der er åbent for tilmelding. Læs mere her

Flere indlæg «