apr 04

SMART Recovery går Online

På grund af nedlukningen af Danmark har SMART Recovery Danmark åbnet en række online-møder, så mennesker, der kæmper med afhængighed af rusmidler og anden skadelig adfærd fortsat kan få hjælp og støtte blandt ligesindede.

Møderne er som sædvanlig faciliteret af uddannede og erfarne SMART-facilitatorer.

Fordi møderne nu er online er alle velkomne til at deltage. Så uanset om du sidder i Danmark eller et andet sted i verden og har brug for at tale med andre om dine udfordringer, så duk op.

Det er ikke nødvendigt at have forudgående erfaring med SMART-modellen. Alle kan være med!

Vejledning til deltagelse i online -møde

Liste over online-møder og ID-numre til Zoom

 

mar 16

Info vedr. COVID-19

SMART Recovery Danmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til begrænsning af smitte med Coronavirus/covid-19.

Alle almindelige SMART-møder er derfor aflyst fra og med 13/3 og indtil andet annonceres.

I SMART Recovery Danmark er vi klar over, at situationen kan være ekstra belastende, hvis man i forvejen befinder sig i en svær livssituation.

Vi har derfor omlagt en del af vores møder til online-møder. Ønsker du at deltage i et SMART-møde kan du finde yderligere information her .

Er du SMART-facilitator og har du lyst til at facilitere et online-møde kan du læse mere om mulighederne her.

Man er fortsat velkommen til at kontakte Landskoordinator Jan Frederiksen på mobil: 22 38 66 56 for nærmere information.

 

 

Vi henviser i øvrigt til den amerikanske hjemmeside, hvorfra man kan finde engelsksprogede online-møder og chatfora https://www.smartrecovery.org/community/

Der er også engelsksprogede videoer om metoder og værktøjer på SMART Recovery’s YouTube kanal. https://www.youtube.com/user/smartrecovery

 

Vi håber på jeres forståelse og håber at I alle passer godt på hinanden.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

SMART Recovery Danmark

feb 25

SRDK får nye midler fra Socialstyrelsen

Vi har ikke fået blomster, men vi har fået puljemidler, jubiiii.
Det betyder blandt andet, at bestyrelsen er i fuld gang med at etablere nye samarbejder, der vil resultere i nye møder i flere byer rundt om i landet.

Bestyrelsen i SRDK udarbejdede i efteråret en ansøgning om fondsmidler og fik i januar måned besked om, at vi var heldige at få knap halvdelen af det ansøgte beløb bevilliget fra Socialstyrelsen.

For at give projektet luft under vingerne er Jan Frederiksen gået ud af bestyrelsen og er i stedet blevet ansat som landskoordinator på deltid og har til opgave at få udbredt og forankret SMART i Danmark i endnu større grad.

Han har allerede gang i arbejdet, og senest har han/vi afholdt lovende møder om konkrete samarbejder i Svendborg, Slagelse og Gladsaxe kommuner og med Novavi-ambulatorierne. Vi vil løbende komme med flere nyheder, når resultaterne snart begynder at vise sig.

Vi vil ud til fagfolk og fortælle om SMART
Ud over det fysiske arbejde med at kontakte mulige partnere og indgå nye samarbejdsaftaler, så vi kan få etableret SMART-møder til gavn for en masse mennesker, vil vi i projektperioden også arbejde på andre fronter. For eksempel vil vi udbrede kendskabet til SMART på relevante konferencer som KLs og KABSs rusmiddelkonferencer i løbet af de næste par år. Arbejdet med at tage kontakt til de relevante kontaktpersoner på konferencerne går snart i gang.

feb 24

Næste facilitatormøde

Sjælland

Næste facilitatormøde er i København søndag den 7. juni 2020 kl. 16.00 – 19.00

Foreningshuset Sundholm 8

Sundholmsvej 8, 2300 S

Mødet er for alle der enten er eller kunne tænke sig at blive uddannet SMART-facilitator. Kig forbi og møde de andre, del erfaringer, træn værktøjer, få sparring på udfordringer i SMART-grupperne.

Du kan bare møde op, men du er også velkommen til at give besked om deltagelse til nanna.smartrecovery@gmail.com

jul 03

Aktuelle aflysninger og ferie

På denne side finder du aktuelle aflysninger. Måske er der ferie, helligdage eller sygdom. Vi ønsker ikke at nogen går forgæves, så på listen nedenfor kan du se om der er ændringer i mødeplanen.

Pause: Pårørendemøde Kolding tirsdag 17.30-19.00 holder pause indtil andet annonceres.
Pause: SMART-møde København Vesterbro Dybbølsgade torsdag kl. 16:30 holder pause indtil andet annonceres

 

maj 22

Generalforsamling i SRDK 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling!

Tid og sted:
Onsdag den 22. maj kl. 17-19 (ankomst fra 16.30)
Sifs Plads 1, 2100 København Ø

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
– valg af intern revisor
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Bestyrelsens oplæg til aktiviteter for 2019
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til formanden med forslagsstillernes navn og underskrift senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan gøres på mail til Bendt.s.hansen@gmail.com

Praktisk:
Der vil være kaffe, te og en lille forfriskning til mødet.
Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen kontant eller via mobilepay for kr. 150,-

Tilmelding senest fredag den 17/5 til nanna.smartrecovery@gmail.com (tilmelding er ikke obligatorisk)

Vi glæder os til at se jer!
På vegne af formanden og den øvrige bestyrelse,
Landssekretær
Nanna Schmidt

sep 01

Bliv facilitator i 2018!

 

Tilmeld dig et af efterårets facilitatorkurser og opstart din egen gruppe. Kurserne henvender sig til tidligere brugere, professionelle og pårørende samt alle der ønsker at arbejde frivilligt med at hjælpe mennesker til et liv uden rusmiddelproblemer.

Der er åbent for tilmelding. Læs mere her

feb 13

Copenhagen SMART-meeting in English

SMART Recovery Copenhagen is launching a SMART meeting in English. The meeting is for every one but is advertised primarily to students at the many different schools and universities of Copenhagen.

The meeting will be facilitated by experienced SMART facilitator Sophie who is her self an international student visiting Copenhagen from the Los Angeles area.

When? Mondays at 7pm/19.30

Where? Inner city center, exact location TBD

How to join? In advance please contact Sophie via email on sarf2015@mymail.pomona.edu

 

 

 

 

sep 06

Mit første SMART-møde: På tide at møde virkeligheden

Jeg hørte om SMART igennem min kærestes sponsor, der var facilitator ved et SMART-møde i KBH. Mit parforhold hang i en meget tynd tråd efter længere tids utroskab fra min side og et voldsomt stofmisbrug fra min kærestes side.

Af nød tog jeg til et SMART-møde. Mit hjerte bankede og jeg var sikker på, at det snart ville stoppe helt med at slå! Jeg vidste, at dette var mit første skridt til bekendelse af min flugt fra virkeligheden. Nu var det på tide at møde virkeligheden ”face to face” og det skræmte mig!

Jeg græd helt vildt til mit første møde. Det var første gang jeg sagde højt, at jeg havde haft en affære. Det gjorde ondt, for det var jo ikke det jeg ønskede, men det var dér min flugt havde bragt mig hen. Nu var det min opgave at tag skeen i den anden hånd og komme tilbage på sporet og få den familie jeg altid havde drømt om, med den mand jeg elsker over alt på jorden.

Der skulle gå en måned før jeg kom til mit næste SMART-møde. Jeg blev modtaget med åbne arme og fik forskellige værktøjer til, hvordan jeg kom tilbage i mig selv uden at fylde mig selv med skyld og skam. Hver gang jeg havde været til møde følte jeg mig 20kg lettere. Det var rart at dele mine følelser og tanker med andre som kunne sætte sig ind i min situation. Det gjorde mig rolig og gav mig mod på mere. Jeg startede fra en ende af og langsomt, men sikkert blev mit liv nemmere. Jeg begyndte at være ærlig overfor mig selv og alle andre!

Gruppedeltager, SMART Recovery

 

aug 08

Artikel om SMART Familie & Venner. Gladsaxe-Bladet 1. august 2017

Når misbrugeren er tæt på

Det er belastende at være vidne til et nært familiemedlems misbrug. Nu får pårørende mulighed for at indgå i en selvhjælpsgruppe i Bagsværd fra 8. august

Skrevet af Jan Løfberg – 1. august 2017, 08:30:06

Ens egen livskvalitet, evnen til at holde fast i sig selv og sætte grænser for andre samt ens egne egenskaber til at kunne skelne rigtigt fra forkert er under vedvarende pres, når man lever med eller er tæt på en misbruger. Det kan være som ægtefælle, barn eller forælder

I vores behandlingssystem herhjemme er der hjælp at hente for misbrugerne, mens de pårørende ofte står efterladt ”alene tilbage i vejkanten”. Men fra tirsdag 8. august kl. 17 starter en ny selvhjælpsgruppe for pårørende i Bagsværd.

Keld Salinkas, er en af de to tovholdere – facilitatorer – i Bagsværd. Han er uddannet psykoterapeut og virker også som misbrugsbehandler og har gennemgået et facilitatorforløb hos SMART Recovery: – Men jeg ved også, hvad det vil sige at være pårørende. Alle i min familie var alkoholikere, og ingen af dem overlevede det. Jeg kender til de problemstillinger, som de pårørende står i.

– Pårørende glemmer ofte sig selv, fordi de ikke får sat sunde grænser for misbrugeren. Samtidig har de pårørende også stor gavn af at tale med andre, som er i samme situation som dem selv. De kan udveksle erfaringer og støtte hinanden, siger Keld Salinkas.

De første otte deltagere vil indgå i en lukket gruppe, men er der behov for det, så vil de andre kunne komme med i en åben gruppe.
Som deltager i selvhjælpsgruppen vil du få støtte til at lære at kommunikere bedre og mere frugtbart med din pårørende. Du får i gruppen mulighed for i trygge rammer at møde andre, der selv har haft problemet tæt inde på livet.

 

 

 

 

Link til artiklen

Når misbrugeren er tæt på. Gladsaxebladet august 2017

Flere indlæg «