«

»

maj 27

Midler fra Velliv Fonden

Så har SMART Recovery DK været så heldige at få bevilget midler fra Velliv fonden.

Som alle nok er klar over, har COVID-19 gjort det umuligt, at afholde SMART møder og selv om vi har fået afhjulpet dette ved at etablere online møder, så er det stadigvæk ikke muligt at afholde facilitator kurser og uddanne nye facilitatorer.

Dette betyder B.la. at projekt “Stoffrie fællesskaber i hele Danmark”, har ramt et kritisk punkt, hvor det for nuværende er svært at komme videre, da målsætningen er at uddanne 28 nye facilitatorer udover opstart af 3 frivillige SMART lokalforeninger, fordelt på 3 regioner i projektperioden.

SRDK har taget udfordringen op og har søgt midler til udvikling af en digital/online uddannelse. Vi har været så heldige at modtage 39.972 kr. fra Velliv foreningen. Velliv foreningen har afsat 10 mill. Kr. i en akutpulje for at støtte frivillige foreninger, mental sundhed og velgørenhedsformål påvirket af corona krisen.

De tildelte midler skal gå til oversættelse af kursusmateriale i tæt samarbejde med SMART Recovery International, for at trække på det materiale og de erfaringer, der allerede findes derude og udveksle erfaringer med de andre internationale facilitator training teams. B.la. SMART US, SMART UK og SMART AU, der alle har nogle gode online løsninger til uddannelser i SMART regi, har alle åbnet deres døre for os og inviteret os ind i deres online fællesskaber.

Det betyder at bestyrelsesmedlem, Ditlev Andersen og Landskoordinator og projektleder Jan Frederiksen, er blevet bevilget midler til at etablere og udvikle en online løsning for facilitator uddannelserne fremadrettet, samt at gøre reklame for disse på de sociale medier.

I bedste SMART Recovery ånd, har vi grebet bolden og har taget udfordringen op med intentionen om at komme stærkere ud af dette. Når Covid-19 dønningerne har lagt sig er det et nyt og stærkere SRDK der rejser sig. Et SRDK der har muligheden for at komme bredere ud og nu kan nå ud til folk der ellers ikke havde muligheden for at komme til SMART møde, eller tage på facilitator kursus, enten pga. social isolation eller geografisk beliggenhed.

SMART Recovery Danmark siger tusind tak til Velliv fonden for håndsrækningen i en krisesituation hvor det virkelig gælder og glæder sig til at kunne præsentere jer for det endelige resultat i forhåbentlig nær fremtid.

https://www.vellivforeningen.dk/