«

»

apr 15

Generalforsamling i SRDK 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SMART Recovery Danmark

Så er det igen blevet tid til at afholde ordinær generalforsamling i SRDK. VI har valgt at holde fast i den besluttede dato og afholde forsamlingen online via mødeplatformen Zoom. Vi håber at se jer trods den noget anderledes situation.

Tid og sted:
Onsdag den 29. april kl. 18-20 på Zoom (se detaljer nedenfor)

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Formandens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2019
– valg af intern revisor

5.Behandling af eventuelt indkomne forslag

6.Bestyrelsens oplæg til aktiviteter for 2020

7.Fremlæggelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Bendt (genvalg), Næstformand: Joakim (genvalg), Kasserer: Nicolaj (valgt for 2 år) Bestyrelsesmedlemmer: Trine (genvalg), Marianne (valgt for 2 år), Jan (udtræder), Line (nyopstiller), Ditlev (nyopstiller).

9.Eventuelt

 

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til formanden med forslagsstillernes navn og underskrift senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan gøres på mail til Bendt.s.hansen@gmail.com

 

Praktisk:

Tilmelding senest fredag den 24/4 til nanna.smartrecovery@gmail.com. Da mødet pga. covid-19 foregår online via mødeplatformen Zoom er tilmelding obligatorisk. Ved tilmelding oplyses information om hvordan mødet tilgås samt vejledning til brug af Zoom.

Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen via mobilepay for kr. 150,-

 

Vi glæder os til at se jer!
På vegne af formanden og den øvrige bestyrelse,
Landssekretær
Nanna Schmidt