«

»

feb 25

SRDK får nye midler fra Socialstyrelsen

Vi har ikke fået blomster, men vi har fået puljemidler, jubiiii.
Det betyder blandt andet, at bestyrelsen er i fuld gang med at etablere nye samarbejder, der vil resultere i nye møder i flere byer rundt om i landet.

Bestyrelsen i SRDK udarbejdede i efteråret en ansøgning om fondsmidler og fik i januar måned besked om, at vi var heldige at få knap halvdelen af det ansøgte beløb bevilliget fra Socialstyrelsen.

For at give projektet luft under vingerne er Jan Frederiksen gået ud af bestyrelsen og er i stedet blevet ansat som landskoordinator på deltid og har til opgave at få udbredt og forankret SMART i Danmark i endnu større grad.

Han har allerede gang i arbejdet, og senest har han/vi afholdt lovende møder om konkrete samarbejder i Svendborg, Slagelse og Gladsaxe kommuner og med Novavi-ambulatorierne. Vi vil løbende komme med flere nyheder, når resultaterne snart begynder at vise sig.

Vi vil ud til fagfolk og fortælle om SMART
Ud over det fysiske arbejde med at kontakte mulige partnere og indgå nye samarbejdsaftaler, så vi kan få etableret SMART-møder til gavn for en masse mennesker, vil vi i projektperioden også arbejde på andre fronter. For eksempel vil vi udbrede kendskabet til SMART på relevante konferencer som KLs og KABSs rusmiddelkonferencer i løbet af de næste par år. Arbejdet med at tage kontakt til de relevante kontaktpersoner på konferencerne går snart i gang.