«

»

maj 22

Generalforsamling i SRDK 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling!

Tid og sted:
Onsdag den 22. maj kl. 17-19 (ankomst fra 16.30)
Sifs Plads 1, 2100 København Ø

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
– valg af intern revisor
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Bestyrelsens oplæg til aktiviteter for 2019
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til formanden med forslagsstillernes navn og underskrift senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan gøres på mail til Bendt.s.hansen@gmail.com

Praktisk:
Der vil være kaffe, te og en lille forfriskning til mødet.
Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen kontant eller via mobilepay for kr. 150,-

Tilmelding senest fredag den 17/5 til nanna.smartrecovery@gmail.com (tilmelding er ikke obligatorisk)

Vi glæder os til at se jer!
På vegne af formanden og den øvrige bestyrelse,
Landssekretær
Nanna Schmidt